Därför väljer vi – ofta – bort undersökningar

Sverigedemokraterna är Sveriges största parti. Stödet är 25,2 procent. Siffrorna presenteras med decimalers exakthet. Mätinstitut: Yougov. Resultatet blir toppnyhet i tidningen Metro – saken slår ned som en bomb.

Men stämmer det? Har SD ett stöd på 25,2 procent? Finns det anledning att tveka?

Om den exakta siffran: Ja, tveklöst.

Om trenden: Nej, med all sannolikhet inte.

Strömmen av mätningar som påstår sig mäta opinionen är stark, och växande. Många känner till de skiftande metoder som finns för att mäta vad folket egentligen tycker – men många gör det inte. Att metoden spelar roll för resultatet torde vara självklart. Men tyvärr märks det inte alltid när vissa medier återger resultaten.

För oss på TV4Nyheterna är det mycket viktigt att granska vilken metod som använts. Därför har vi har en policy. Den tillkom för mer ett år sedan och ska kvalitetssäkra vår journalistik, och rensa undan mätningar som vi anser har för stora metodologiska brister (sedan dess har även andra redaktioner infört policys, bland annat DN).

En typ av mätningar som vi väljer bort är sådana där urvalet består av en självrekryterad webb-panel, det vill säga där personer själva anmält intresse för att vara med och svara. Hur väl representerar de allmänheten? Hur går det att säkerställa att en person inte registrerat sig flera gånger? Även om en självrekryterad panel kan fånga breda, underliggande trender finns det för många obesvarade metodologiska frågor för att återge resultaten i dess helhet, resonerar vi.

Andra mätningar vi tvekar till är sådana som har en avsändare med ett starkt särintresse, till exempel ett företag eller en organisation. Där är frågorna inte sällan ställda så att man gärna svarar på ett särskilt sätt. Vi är också avvisande till mätningar där antalet svarande är för få – eftersom det då knappast kan vara representativt för ”svenska folket”. Dessutom: Bortfallet i en mätning får inte vara för stort, eftersom det då är svårt att dra generella slutsatser. Och så vidare. Vår policy innehåller en lång rad riktlinjer.

Så hur är det med Sverigedemokraterna? Är SD Sveriges största parti? Har de 25,2 procent?

Yougov använder sig just av självrekryterade webb-paneler. Den som vill vara med anmäler det själv. Därför finns det stor anledning att tveka om nivån på partiets stöd, enligt vårt sätt att se. En vanlig dag hade TV4Nyheterna inte återgett resultatet.

Ändå valde vi att göra det – och det finns flera orsaker.

Det har aldrig i modern svensk historia förut inträffat att ett parti – utanför de sedan länge etablerade – sägs vara Riksdagens största. Det har under en lång period varit fokus på det som anses gynna SD mest, det vill säga migrations- och flyktingfrågor. Under sommaren har dessa frågor blivit än mer aktuella, och Yougovs mätning var den första efter sommaren. Men det allra viktigaste för oss: Vi har hela tiden i vår rapportering varit öppna med de metodologiska bristerna i den mätning vi refererar.

Jag tror att vi kommer att få se flera stora undersökningar (som uppfyller TV4Nyheternas krav) i närtid där SD får rekordhögt stöd. Men nivån kommer med största sannolikhet att vara lägre än 25,2 procent. Det är åtminstone vad vi ser i dialogen med Novus, som är det institut vi samarbetar med. Eller som Novus vd Torbjörn Sjöström manar följarna på Twitter: ”Ta det lugnt och andas:) Innan augusti är slut kommer vår väljarbarometer. Så här långt ser den dramatisk ut, men inte så dramatisk”.