Kalla fakta uppmärksammas världen över


Daily Pakistan är en av tidningarna som skriver om oskuldskontrollerna i Sverige.

Fenomenet var inte helt okänt, men vidden har förskräckt. Kalla faktas avslöjande reportage om att det förekommer oskuldskontroller på svenska vårdinrättningar har lett till en våg av upprörda reaktioner. Kalla faktas team Per Hermanrud och Aleks Vujanovic kunde bland annat med hjälp av skådespelare och dold kamera visa på två saker: Dels att läkare är beredda att begå övergrepp, dels att de väljer att bortse från vetenskapliga fakta – att det inte finns någon mödomshinna. Kraftiga fördömanden har kommit från alltifrån politiker till FN-representanter och fackförbund och människorättsorganisationer. Anställda har stängts av och nya krav på lagstiftning har kommit upp.

Tyvärr är det inte bara i Sverige som myten om mödomshinnan lever, långtifrån. Kanske är det därför vi nu ser att avslöjandet sprids över världen. Tre veckor efter publiceringen har medier i flera världsdelar hakat på:

I England har bland annat The Independent och Daily Mail skrivit artiklar om avslöjandet. I Indien har bland annat The Times of India och India Today gjort samma sak – vid sidan av världens förmodligen mest lästa tidning Dainik Jagran. Vi ser även artiklar i Spanien, Danmark, Nepal, Jamaica, Pakistan, Belgien och Holland – bland annat.

Den globala uppmärksamheten är bra. Den är bra för alla de kvinnor som utsätts för oacceptabla övergrepp och kontroller. Uppmärksamheten är också en seger för förnuftet, och den kvalificerade journalistiken.