Därför bevakar vi terrorn i Frankrike så intensivt

Mord, terror och slakt av oskyldiga är lika avskyvärt oavsett var i världen det inträffar. Nästan dagligen rapporterar vi också om sådana händelser. Ibland ger vi det mer utrymme, ibland mindre. Mycket styrs av det övriga nyhetsläget. Det spelar också in hur långa sändningar vi har (vi sänder ju mycket live i TV4 Play, men på fredag, lördag och söndag har vi kortare sändningar i den traditionella tv:n).
Det som nu händer i Frankrike är unikt i vår tid. Det är också därför vi bevakar händelserna på ett intensivt sätt.
Terrorn i Paris går att beskriva som en krigsförklaring mot det som utgör fundamentet i vår del av världen: Idén om det öppna samhället.
Terroristerna slår till systematiskt mot öppna rum och oskyldiga människor på ett sätt som kommer att få konsekvenser – konsekvenser för vår rörlighet, öppenhet och attityd gentemot vår nästa. Idén om det öppna samhället bygger på en blandning av människor och idéer och religioner. Det är så vi lever – och vill leva.
Nu står detta på spel – inte bara i Frankrike utan även i många andra länder, inklusive Sverige. Rädslan och skräcken som terroristerna sprider kommer med stor sannolikhet att leda till förändringar vi egentligen inte vill se. Tyvärr.
Samtidigt går det inte att bortse från det band många i Sverige känner till Frankrike och Paris. Frankrike har gjort djupa avtryck i Sverige under århundraden: I kulturen, i skolan och på många andra områden. Intresset från allmänheten är stort i denna svarta stund.