Omöjligt att värja sig

 

Krig och katastrofer – ofta är det barnen som drabbas hårdast. Just nu i Haiti.

Kriget i Syrien har pågått i över fem år. Ett halvt decennium av skräck, död, tortyr och lidande. Här i Sverige, långt bort från den helveteseld som brinner i Syrien, kan det vara svårt att på riktigt leva sig in i hur det är där borta. Intresset går i vågor. När bilder på den råa verkligheten kommer extra tätt inpå ökar engagemanget hos många.

Att vara på plats i Syrien är i många områden förenat med livsfara. Varje reportageresa vi gör föregås av omfattande säkerhetsanalyser och noggranna förberedelser. Ibland går det inte att ta sig dit vi vill. I många fall får vi, och andra redaktioner, förlita sig på den rapportering som kommer från personer som redan är där och som riskerar sina liv.

Trots svårigheterna att alltid vara på plats är vår ambition att vara den redaktion som kommer allra närmast, som förklarar tydligast, som skildrar på mest levande sätt.

Det gäller inte bara i Syrien.

Just nu ser vi inte bara fasansfulla bilder från ett söndersmulat Aleppo, som blivit en veritabel dödsfälla utan flyktvägar.

Vi ser också en massiv förödelse i Haiti, ett av världens absolut fattigaste länder.

Orkar vi ta till oss?

Gemensamt för dessa katastrofer – och andra – är att många av offren finns bland barnen.

Vår korrespondent Samir Abu Eid med fotograf Jacek Machula har varit på plats i Haiti. Se bilderna, lyssna på rösterna. Det är omöjligt att värja sig:

http://www.tv4play.se/iframe/video/3563433

http://www.tv4play.se/iframe/video/3564932

TV4Nyheternas korrespondent Samir Abu Eid jobbar alltid för att komma så nära som möjligt.

(Vill du hjälpa offren på Haiti? TV4 har en insamlingssida som du hittar här.)